“ นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KAMART ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,900
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 20,384

PM ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,400
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 38,940

XO ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,936
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 61,008
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3