“ น.ส.ณวรรณ ตันตราภรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,920 6,920 6,550 7,113 7,513 7,513
%การถือ 1.16% 1.16% 1.10% 0.89% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 11,903 11,903 11,266 12,234 12,922 12,922
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3