“ น.ส.นงนุช หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 168 174 179 185 185 190
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 8,313 8,590 8,867 9,144 9,144 9,421
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3