“ น.ส.นภัสวันต์ ปวโรภาส ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,300
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 43,435

ECL ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 22-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,100
%การถือ 1.01%
มูลค่า (พัน) 13,932

IRCP ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 27-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,260
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 2,192

JMART ราคาล่าสุด 1.74

วันที่ 26-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,750
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 107,938

PL ราคาล่าสุด 39.25

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,250
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 12,495
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3