“ น.ส.บังอรสิริ วีระพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 35,000 27,500 26,500 29,450 43,400 44,300
%การถือ 5.88% 4.62% 4.46% 3.69% 3.91% 4.00%
มูลค่า (พัน) 60,200 47,300 45,580 50,654 74,648 76,196
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3