“ น.ส.ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 28-08-2557 17-03-2558 17-03-2559 09-03-2560 07-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,970 8,970 8,970 8,970 10,170 10,170
%การถือ 3.99% 3.51% 3.23% 3.23% 3.66% 3.66%
มูลค่า (พัน) 17,043 17,043 17,043 17,043 19,323 19,323

TVO ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,864 6,161 7,080 5,954 5,658 5,706 5,706
%การถือ 0.60% 0.76% 0.88% 0.74% 0.70% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 162,934 206,377 237,187 199,466 189,550 191,158 191,158
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3