“ น.ส.ปัฐมา ณัฐวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 96,650 106,309 106,309 117,029 117,029 116,959 116,974 116,974
%การถือ 4.67% 4.67% 4.67% 4.67% 4.67% 4.67% 4.67% 4.67%
มูลค่า (พัน) 66,688 73,353 73,353 80,750 80,750 80,701 80,712 80,712

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 24,983
%การถือ 3.12%
มูลค่า (พัน) 38,474
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3