“ น.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 15-03-2559 30-08-2559 22-08-2560 19-03-2561 29-08-2561 22-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,533 4,036 4,036 4,036 4,046 4,097 4,097
%การถือ 1.41% 1.61% 1.61% 1.61% 1.62% 1.64% 1.64%
มูลค่า (พัน) 29,679 33,903 33,903 33,903 33,987 34,414 34,414

NTV ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 24-03-2558 31-03-2559 27-03-2560 26-03-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,861 2,012 2,012 2,012 2,012
%การถือ 1.16% 1.26% 1.26% 1.26% 1.26%
มูลค่า (พัน) 73,975 79,989 79,989 79,989 79,989

PL ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 10-03-2558 12-05-2558 14-03-2559 13-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,719 2,719 3,625 3,625
%การถือ 0.61% 0.61% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 7,232 7,232 9,643 9,643

PRAKIT ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 06-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 977
%การถือ 1.63%
มูลค่า (พัน) 9,181

QLT ราคาล่าสุด 9.40

วันที่ 05-03-2558 10-03-2559 26-08-2559 08-03-2560 26-06-2561 05-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,413 1,443 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520
%การถือ 1.44% 1.46% 1.54% 1.54% 1.54% 1.54% 1.54%
มูลค่า (พัน) 6,076 6,205 6,535 6,535 6,535 6,535 6,535

TBSP ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 30-03-2558 17-02-2559 04-04-2559 18-08-2559 21-08-2560 25-04-2561 28-03-2562 20-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 125 141 141 148 1,475 1,469 1,469 1,469
%การถือ 1.14% 1.28% 1.28% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34%
มูลค่า (พัน) 2,002 2,254 2,254 2,360 23,600 23,507 23,507 23,507

TKS ราคาล่าสุด 16.00

วันที่ 01-09-2558 31-03-2559 02-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,753 4,188 4,232
%การถือ 1.04% 1.16% 1.17%
มูลค่า (พัน) 36,407 40,619 41,053
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3