“ น.ส.พนอศรี ถาวรเศรษฐ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ML ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 10,001
%การถือ 1.25%
มูลค่า (พัน) 15,401
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3