“ น.ส.พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 15-03-2559 30-08-2559 22-08-2560 19-03-2561 29-08-2561 22-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 19,795 19,566 19,501 20,000 20,000
%การถือ 8.00% 8.00% 7.92% 7.83% 7.80% 8.00% 8.00%
มูลค่า (พัน) 168,000 168,000 166,277 164,352 163,812 168,000 168,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3