“ น.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BCP ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 14-03-2561 07-09-2561 07-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000 8,000 8,000 8,000
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 199,200 199,200 199,200 199,200

HMPRO ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 10-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 86,617
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 1,186,651

IRC ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 12-12-2557 14-12-2558 09-02-2560 08-02-2561 08-02-2562 12-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
%การถือ 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70%
มูลค่า (พัน) 95,580 95,580 95,580 95,580 95,580 95,580

QH ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 60,000 60,000 60,000 60,000
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 138,000 138,000 138,000 138,000

TCAP ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
%การถือ 0.58% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 239,750 239,750 239,750 239,750 239,750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3