“ น.ส.ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 80,391 89,945 90,295 102,609 102,459 102,509 102,522 102,456
%การถือ 3.88% 3.95% 3.97% 4.10% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09%
มูลค่า (พัน) 55,470 62,062 62,303 70,800 70,697 70,731 70,740 70,695

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 23-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 8,100
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 12,474
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3