“ น.ส.ยาใจ ตันตราภรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,345 5,240 4,550 4,570
%การถือ 0.90% 0.88% 0.76% 0.57%
มูลค่า (พัน) 9,193 9,013 7,826 7,860
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3