“ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 65,821
%การถือ 1.43%
มูลค่า (พัน) 28,961
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3