“ น.ส.วรนุช วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,485 12,485 12,485 12,131 15,854 15,854 15,454 15,454 14,954 14,954
%การถือ 1.54% 1.54% 1.54% 1.50% 1.96% 1.96% 1.91% 1.91% 1.85% 1.85%
มูลค่า (พัน) 418,231 418,231 418,231 406,380 531,109 531,109 517,709 517,709 500,959 500,959
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3