“ น.ส.ศรีแพร เตชะมาถาวร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GFM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-06-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 24,180
%การถือ 16.12%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3