“ น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MODERN ราคาล่าสุด 3.62

วันที่ 30-11-2558 04-05-2559 11-10-2559 11-05-2560 09-05-2561 08-10-2561 07-05-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,500 10,500 10,500 11,000 11,200 11,200 11,200 11,200
%การถือ 1.40% 1.40% 1.40% 1.47% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49%
มูลค่า (พัน) 38,010 38,010 38,010 39,820 40,544 40,544 40,544 40,544

TVO ราคาล่าสุด 3.62

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 61,787 61,787 61,787 61,787 61,111 61,111 61,111 61,111 61,111 61,111
%การถือ 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.56% 7.56% 7.56% 7.56% 7.56% 7.56%
มูลค่า (พัน) 2,069,878 2,069,878 2,069,878 2,069,878 2,047,212 2,047,212 2,047,212 2,047,212 2,047,212 2,047,212
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3