“ น.ส.สุปัญญา ล่ำซำ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 09-03-2559 09-03-2560 14-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 691 691 691 691 691 691
%การถือ 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17%
มูลค่า (พัน) 57,854 57,854 57,854 57,854 57,854 57,854

NKI ราคาล่าสุด 83.75

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 206 213 219 226 226 233
%การถือ 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 10,182 10,522 10,861 11,200 11,200 11,540

PL ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 17-03-2557 10-03-2558 12-05-2558 14-03-2559 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,900 2,900 2,900 3,867 3,867 3,867 3,867
%การถือ 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 8,062 8,062 8,062 10,749 10,749 10,749 10,749
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3