“ น.ส.อตินุช ตันติวิท ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MBK ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 21-10-2559 24-03-2560 23-03-2561 20-09-2561 22-03-2562 19-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,122 23,213 30,456 19,132 19,338 16,340
%การถือ 0.85% 1.36% 1.78% 1.13% 1.14% 0.96%
มูลค่า (พัน) 214,425 308,738 405,058 254,460 257,189 217,322

PRG ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 19-03-2557 13-03-2558 13-10-2558 17-03-2559 17-10-2559 23-03-2560 23-03-2561 18-10-2561 21-03-2562 15-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 902 9,022 9,022 9,022 9,022 9,022 9,022 9,022 9,048 9,053
%การถือ 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.51% 1.51%
มูลค่า (พัน) 10,466 104,655 104,655 104,655 104,655 104,655 104,655 104,655 104,952 105,010

TCAP ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,866 16,466 18,255 16,881 8,309 6,184 9,209 10,650 10,650 10,650
%การถือ 1.32% 1.29% 1.43% 1.32% 0.69% 0.51% 0.79% 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 577,649 563,970 625,233 578,170 284,596 211,804 315,421 364,768 364,768 364,768
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3