“ น.ส.เทพิน อริยปิติพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ML ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,675 10,643 9,743
%การถือ 1.00% 1.00% 0.91%
มูลค่า (พัน) 14,900 16,389 15,004
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3