“ น.ส.เรศรา ตัณฑะยานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,250 8,000
%การถือ 0.65% 0.72%
มูลค่า (พัน) 12,470 13,760

PRINC ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 19-03-2558 04-04-2559 23-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,179 5,095 5,354
%การถือ 0.55% 0.53% 0.55%
มูลค่า (พัน) 24,550 24,150 25,378

STAR ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 07-08-2558 29-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 799 838
%การถือ 0.59% 0.62%
มูลค่า (พัน) 1,678 1,760
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3