“ น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 204,525 205,339 205,746
%การถือ 8.17% 8.20% 8.22%
มูลค่า (พัน) 141,122 141,684 141,965

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,612 19,489 14,045
%การถือ 1.47% 1.83% 1.32%
มูลค่า (พัน) 24,042 30,012 21,629
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3