“ น.ส. นภัสสร เจริญตรา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 9.15

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,360 12,360 12,360 12,360
%การถือ 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
มูลค่า (พัน) 113,094 113,094 113,094 113,094
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3