“ น.ส. นฤมล แจ่มกระจ่าง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 77,225 77,225 77,225
%การถือ 3.08% 3.08% 3.08%
มูลค่า (พัน) 53,285 53,285 53,285

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,453 8,453
%การถือ 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 13,018 13,018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3