“ น.ส. บังอรสิริ วีระพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 18-03-2563 24-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 51,250 48,250 68,250
%การถือ 4.62% 4.35% 6.15%
มูลค่า (พัน) 88,150 82,990 117,390
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3