“ น.ส. ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 12-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,239 10,295
%การถือ 3.68% 3.70%
มูลค่า (พัน) 19,453 19,561

TVO ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,242 5,247 5,367
%การถือ 0.65% 0.65% 0.66%
มูลค่า (พัน) 175,614 175,775 179,795
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3