“ น.ส. วรนุช วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,279 14,279 14,279 13,829
%การถือ 1.77% 1.77% 1.77% 1.71%
มูลค่า (พัน) 478,347 478,347 478,347 463,272
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3