“ น.ส. อตินุช ตันติวิท ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MBK ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,271 17,271 17,270 16,430
%การถือ 1.02% 1.02% 1.02% 0.97%
มูลค่า (พัน) 229,702 229,702 229,695 218,523

PRG ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 17-04-2563 19-06-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,053 9,053 9,053
%การถือ 1.51% 1.51% 1.51%
มูลค่า (พัน) 105,010 105,010 105,010

TCAP ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,250 11,300 11,300 11,300 11,300 13,025
%การถือ 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 1.12%
มูลค่า (พัน) 385,318 387,031 387,031 387,031 387,031 446,112
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3