“ น.ส. อรัญญา วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 36.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,385 18,385 18,385 18,385
%การถือ 2.27% 2.27% 2.27% 2.27%
มูลค่า (พัน) 671,048 671,048 671,048 671,048
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3