“ น.ส. SUPANYA LAMSAM ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 226 226
%การถือ 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 11,180 11,180

PL ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 15-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,867
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 10,749
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3