“ บริษัท จิตติพัฒน์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 200 207 214 220 220 227
%การถือ 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 9,922 10,253 10,584 10,915 10,915 11,245
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3