“ บริษัท นราภรณ์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PG ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,931 4,431 4,431 4,431 4,431 4,431 4,431
%การถือ 4.09% 4.62% 4.62% 4.62% 4.62% 4.62% 4.62%
มูลค่า (พัน) 23,387 26,362 26,362 26,362 26,362 26,362 26,362

SCG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 03-05-2560 02-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,320 12,320 12,320 12,320 12,320 12,320 12,320
%การถือ 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 49,034 49,034 49,034 49,034 49,034 49,034 49,034
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3