“ บริษัท นวสากล จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 211
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 10,420
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3