“ บริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000 11,000 20,000 28,300 22,840 22,840
%การถือ 1.85% 1.85% 3.36% 3.54% 2.06% 2.06%
มูลค่า (พัน) 18,920 18,920 34,399 48,676 39,285 39,285
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3