“ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PE ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 11-03-2557 13-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,935 20,358 45,590 45,140 45,840 199,700 199,700
%การถือ 1.37% 2.54% 5.70% 5.64% 5.73% 24.96% 24.96%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

PM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 297,911 295,411 295,291 295,291 295,171 293,605 271,108 280,193 283,285 286,675
%การถือ 49.80% 49.38% 49.36% 49.36% 49.34% 49.08% 45.32% 46.84% 47.35% 47.92%
มูลค่า (พัน) 2,651,404 2,629,154 2,628,086 2,628,086 2,627,024 2,613,081 2,412,863 2,493,718 2,521,237 2,551,408

PPP ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 08-05-2557 10-03-2558 10-03-2559 09-05-2559 24-08-2559 08-03-2560 07-03-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 177,318 174,818 174,001 174,001 169,900 167,063 33,102 33,275
%การถือ 59.11% 58.27% 58.00% 58.00% 56.63% 55.69% 11.03% 11.09%
มูลค่า (พัน) 386,553 381,103 379,322 379,322 370,382 364,197 72,162 72,540

PT ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 07-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,200 10,406 11,549 11,489 14,215
%การถือ 5.07% 3.67% 4.07% 4.05% 5.01%
มูลค่า (พัน) 41,400 59,832 66,406 66,061 81,737
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3