“ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 256 264 273 281 281 290
%การถือ 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 12,666 13,089 13,511 13,933 13,933 14,355

PL ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 17-03-2557 10-03-2558 12-05-2558 14-03-2559 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,264 5,264 5,264 6,446 6,446 6,446 6,446 6,446
%การถือ 1.18% 1.18% 1.18% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 14,633 14,633 14,633 17,919 17,919 17,919 17,919 17,919
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3