“ บริษัท พูลผล จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 800 827 853 880 880 907
%การถือ 2.67% 2.67% 2.67% 2.67% 2.67% 2.67%
มูลค่า (พัน) 39,600 40,920 42,240 43,560 43,560 44,880
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3