“ บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 23.90

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 155 160 165 170 170 175
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 7,654 7,909 8,164 8,419 8,419 8,674

TMD ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,435 6,435 6,435 6,435 6,435 6,435 6,435
%การถือ 4.29% 4.29% 4.29% 4.29% 4.29% 4.29% 4.29%
มูลค่า (พัน) 153,797 153,797 153,797 153,797 153,797 153,797 153,797
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3