“ บริษัท สยามกลการ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,212 1,252 1,293 1,333 1,333 1,374
%การถือ 4.04% 4.04% 4.04% 4.04% 4.04% 4.04%
มูลค่า (พัน) 59,994 61,994 63,994 65,993 65,993 67,993
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3