“ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

OCC ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 464 464 464 464 464 464 464
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 687 687 687 687 687 687 687
%การถือ 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3