“ บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,107 2,180 2,256 2,347 2,347 2,418
%การถือ 7.02% 7.03% 7.05% 7.11% 7.11% 7.11%
มูลค่า (พัน) 104,300 107,930 111,659 116,183 116,183 119,703
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3