“ บริษัท หวั่งหลี จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 816 844 871 898 898 925
%การถือ 2.72% 2.72% 2.72% 2.72% 2.72% 2.72%
มูลค่า (พัน) 40,409 41,756 43,103 44,450 44,450 45,797
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3