“ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000 9,000 9,000 9,000 13,725 13,725
%การถือ 1.51% 1.51% 1.51% 1.13% 1.24% 1.24%
มูลค่า (พัน) 15,480 15,480 15,480 15,480 23,607 23,607
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3