“ บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 09-03-2560 07-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 118,773 115,664 115,664
%การถือ 42.72% 41.61% 41.61%
มูลค่า (พัน) 225,669 219,762 219,762

TPBI ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 04-05-2560 08-05-2561 19-10-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,224 9,681 9,681 9,681
%การถือ 2.31% 2.42% 2.42% 2.32%
มูลค่า (พัน) 59,957 62,924 62,924 62,924

TVO ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,233 31,070 34,259 34,259 34,259
%การถือ 3.37% 3.84% 4.24% 4.24% 4.24%
มูลค่า (พัน) 912,295 1,040,838 1,147,673 1,147,673 1,147,673
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3