“ บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 23-04-2557 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560 27-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,087 1,087 1,087 1,087 1,629 1,459 1,459
%การถือ 0.91% 0.91% 0.90% 0.90% 1.31% 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 18,048 18,048 18,048 18,048 27,049 24,225 24,225
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3