“ บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BKI ราคาล่าสุด 270.00

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 30-11-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 25-05-2561 24-08-2561 24-05-2562 23-08-2562 22-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722 722
%การถือ 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 194,846 194,846 194,846 194,846 194,846 194,846 194,846 194,846 194,846 194,846 194,846

NKI ราคาล่าสุด 270.00

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 278 288 297 306 306 316
%การถือ 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 13,780 14,240 14,699 15,158 15,158 15,617
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3