“ บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน นครไชยศรี จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,775 19,775 19,775 19,775 19,775 19,775 19,775 19,775 19,775 19,775
%การถือ 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45% 2.45%
มูลค่า (พัน) 662,454 662,454 662,454 662,454 662,454 662,454 662,454 662,454 662,454 662,454
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3