“ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BTNC ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 08-04-2557 11-05-2558 05-04-2559 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 240 240 240 240 240 240
%การถือ 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

FE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557 13-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 09-07-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 171 171 171 171 171 171
%การถือ 2.28% 2.28% 2.28% 2.28% 2.28% 2.21%
มูลค่า (พัน) 31,806 31,806 31,806 31,806 31,806 31,806

ICC ราคาล่าสุด 186.00

วันที่ 06-05-2557 19-03-2558 11-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,460 27,460 27,710 27,710 27,460 27,710 27,710
%การถือ 9.45% 9.45% 9.53% 9.53% 9.45% 9.53% 9.53%
มูลค่า (พัน) 878,720 878,720 886,733 886,733 878,720 886,733 886,733

OCC ราคาล่าสุด 32.00

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,625 2,925 2,625 2,625 2,625 2,925 3,137
%การถือ 4.38% 4.88% 4.38% 4.38% 4.38% 4.88% 5.23%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

PAF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2557 19-03-2558 09-09-2558 13-05-2559 09-05-2560 19-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,136 26,136 26,136 26,136 26,136 26,136 26,136
%การถือ 4.84% 4.84% 4.84% 4.84% 4.84% 4.84% 4.84%
มูลค่า (พัน) 59,067 59,067 59,067 59,067 59,067 59,067 59,067

PB ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 04-09-2557 03-09-2558 04-05-2559 08-09-2559 03-05-2560 08-05-2561 29-08-2561 08-05-2562 04-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,900 3,900 3,900 4,183 3,917 4,200 4,200 2,700 2,965
%การถือ 0.87% 0.87% 0.87% 0.93% 0.87% 0.93% 0.93% 0.60% 0.66%
มูลค่า (พัน) 271,050 271,050 271,050 290,705 272,238 291,893 291,893 187,643 206,095

PG ราคาล่าสุด 69.50

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290
%การถือ 7.59% 7.59% 7.59% 7.59% 7.59% 7.59% 7.59%
มูลค่า (พัน) 43,376 43,376 43,376 43,376 43,376 43,376 43,376

SINGER ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 16-03-2559 09-03-2560 12-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,450 2,450 2,450 2,450
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 102,288 102,288 102,288 102,288

SPC ราคาล่าสุด 41.75

วันที่ 07-05-2557 08-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,155 13,155 13,289 13,289 13,289 13,842 13,842
%การถือ 4.07% 3.99% 4.03% 4.03% 4.03% 4.19% 4.19%
มูลค่า (พัน) 799,147 799,147 807,322 807,322 807,322 840,907 840,907

SPI ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 26-08-2559 16-05-2560 07-05-2561 03-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,377 15,287 15,287 16,546 16,546 16,546 16,046 19,023 19,023
%การถือ 3.11% 3.09% 3.09% 3.35% 3.35% 3.35% 3.25% 3.33% 3.33%
มูลค่า (พัน) 926,467 921,044 921,044 996,910 996,910 996,910 966,785 1,146,153 1,146,153

TNL ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
%การถือ 13.33% 13.33% 13.33% 13.33% 13.33% 13.33% 13.33% 13.33%
มูลค่า (พัน) 273,600 273,600 273,600 273,600 273,600 273,600 273,600 273,600

TPCORP ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 20-08-2558 10-05-2559 30-08-2559 09-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,923 5,923 5,923 5,923 5,923 5,923 5,923 5,923
%การถือ 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0

WACOAL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 03-05-2562 12-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492
%การถือ 3.74% 3.74% 3.74% 3.74% 3.74% 3.74% 3.74% 3.74%
มูลค่า (พัน) 188,664 188,664 188,664 188,664 188,664 188,664 188,664 188,664
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3