“ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PTTGC ราคาล่าสุด 68.50

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558 01-03-2559 06-09-2559 07-03-2560 06-03-2561 03-09-2561 06-03-2562 02-09-2562 02-03-2563 05-05-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 43,421 43,421 43,421 43,421 43,421 43,421 43,421 43,421 43,421 43,421 43,421 43,421
%การถือ 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96%
มูลค่า (พัน) 2,974,313 2,974,313 2,974,313 2,974,313 2,974,313 2,974,313 2,974,313 2,974,313 2,974,313 2,974,313 2,974,313 2,974,313
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3