“ บริษัท นราภรณ์ จำกัด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,431 4,431 4,431 3,731
%การถือ 4.62% 4.62% 4.62% 3.89%
มูลค่า (พัน) 26,362 26,362 26,362 22,197

SCG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 12-03-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,320 12,320
%การถือ 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 49,034 49,034
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3